اظهارات اردوغان در مراسم اختتامیه فستیوال بین المللی فیلم های مهاجرت

رئیس جمهورطی سخنانی اعلام کردکه امیدواراست، این فستیوال، از طریق سینما زمینه تفکر مجدد بر روی موضوع مهاجرت وعلل آن وهمینطور ارتقاء آگاهی درزمینه ابعاداجتماعی، فرهنگی، سیاسی واقتصادی مهاجرت را فراهم کند

1440724
اظهارات اردوغان در مراسم اختتامیه فستیوال بین المللی فیلم های مهاجرت

رئیس جمهورطی سخنانی اعلام کردکه امیدواراست، این فستیوال، از طریق سینما زمینه تفکر مجدد بر روی موضوع مهاجرت وعلل آن وهمینطور ارتقاء آگاهی درزمینه ابعاداجتماعی، فرهنگی، سیاسی واقتصادی مهاجرت را فراهم کند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه گفت: " وقتی کشورهایی که چندین برابر بیشتر از ما امکانات دارند، سهمیه های ده ها نفری به مهاجرین اختصاص دادند، ما فارغ از هیچ گونه تبعیض نژادی، زبانی، دینی و قومی آغوش خود را به روی همه باز کردیم.  "

رئیس جمهور تورکیه ضمن شرکت در مراسم اختتامیه فستیوال بین المللی فیلم های مهاجرت که از طریق ویدئو کنفرانس در آن شرکت کرد، طی سخنانی اعلام کرد که امیدوار است، این فستیوال، از طریق سینما زمینه تفکر مجدد بر روی موضوع مهاجرت و علل آن و همینطور ارتقاء آگاهی در زمینه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مهاجرت را فراهم کند.

اردوغان در ادامه سخنان خود افزود: "امروز درسرتاسر جهان تقریبا 260 میلیون مهاجر، بیش از 71 میلیون آواره و بیشتر از 25 میلیون پناهنده وجود دارد. انسانها نه فقط به خاطر داشتن شغل بهتر و یا رسیدن به سطح ستندرد زندگی بالاتر بلکه اکثرا برای زنده ماندن و سیر کردن شکمشان مهاجرت میکنند. به عنوان منسوبین تمدنی که به برکت سهیم شدن و قدرت همبستگی ایمان دارند، بدون هیچ نوع تبعیضی، در حالی که کشورهای دارنده امکانات چندین برابر بیشتر از ما، سهمیه های دهها نفری به مهاجرین اختصاص دادند، ما بدون در نظر گرفتن تفاوتهای قومی، دینی، نژادی و زبانی آغوش خود را به روی همه باز کرده و امکاناتی را که به شهروندان خودمان ارائه میدهیم، به همان شکل در اختیار مظلومینی قرار دادیم که به ما پناه آورده اند."اخبار مربوطه