کمکهای طیبی تورکیه به پاراگوای

با همکاری وزارت های خارجه و صحت عامه دو کشور، کمکهای طیبی تورکیه ارسال شد

1432469
کمکهای طیبی تورکیه به پاراگوای

با همکاری وزارت های خارجه و صحت عامه دو کشور، کمکهای طیبی تورکیه ارسال شد

تورکیه در راستای فعالیتهای انسانی مبارزه با کووید 19 به پاراگوای کمکهای طیبی ارسال کرد.

وزارت امور خارجه پاراگوای طی بیانیه ای اعلام کرد سیلوانا آبدو همسر رئیس جمهور ماریو آبدو بنیتز، از امینه اردوغان همسر رئیس جمهور رجب طیب اردوغان خواست تا از مبارزه پاراگوای با کووید 19 حمایت کند.

با قبول این درخواست از سوی امینه اردوغان و همکاری وزارتخانه های خارجه و صحت عامه دو کشور، کمکهای طیبی ارسالی از تورکیه به برازیلیا رسید.

این کمکها که قرار است تا چند روز آینده به پاراگوای برسد شامل 50 هزار لباس محافظ، 30 هزار ماسک ان 95، 100 هزار ماسک جراحی، 2 هزار عینک محافظ و 50 هزار کاور کفش است. اخبار مربوطه