روسیه صدمین سالگرد برقراری روابط این کشور با تورکیه را تبریک گفت

وزارت امورخارجه روسیه، صدمین سالگردبرقراری روابط دیپلماتیک کشورش باتورکیه راتبریک گفت

1428989
روسیه صدمین سالگرد برقراری روابط این کشور با تورکیه را تبریک گفت

وزارت امورخارجه روسیه، صدمین سالگردبرقراری روابط دیپلماتیک کشورش باتورکیه راتبریک گفت.

وزارت امور خارجه روسیه، صدمین سالگردبرقراری روابط دیپلماتیک کشورش باتورکیه را ضمن انتشار پیامی، تبریک گفت.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه، تاریخ روابط تورکیه وروسیه یادآوری شده وتاکید گردیده که  این مناسبات از قدامتی بیشتر از 500 سال برخوردار بوده است.

در این بیانیه ضمن اشاره به اینکه صدمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور، طی صد سال اخیر بعد از فروپاشی امپراتوری های روسیه و عثمانی وارد مرحله جدیدی شده تصریح شده است : "تأسیس مجلس کبیر ملت تورکیه که بعد از پیروزی مبارزات ملت تورک علیه مهاجمین صورت گرفت، نخست از سوی دولت اتحاد جماهیر شوروی به رسمیت شناخته شده است." 

 دراین بیانیه یادآوری شده است که گئورگی سیسیرین، کمیسارخلق امورخارجه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی فدراتیف روسیه، در3 جون 1920، "ایجاد مأموریتهای دیپلماتیک و قنسولی" را به مصطفی کمال آتاتورک، رییس مجلس ملت کبیر تورکیه پیشنهاد کرده است. به این ترتیب تاریخ مذکور به عنوان تاریخ رسمی برقراری روابط دیپلملتیک دو کشور دانسته میشود.

در یخش دیگری از بیانیه وزارت خارجه روسیه چنین آمده است: "در طول قرن گذشته، روابط روسیه و تورکیه که مبتنی برهمسایگی، همکاری درچارچوب منافع متقابل و احترام به منافع یکدیگر بوده است ، آزمونهای بسیاری را پشت سر گذاشته است. امروز این روابط در حال رشد است و رسیدن به سطح همکاری استراتژیک در بسیاری از زمینه ها ، عامل مهمی در تقویت ثبات و امنیت منطقه ای است. ما در این سالگرد مهم به شرکای تورک خود تبریک می گوییم. " اخبار مربوطه