در اعتراضات ضد نژادپرستی در فرانسه 18 تن دستگیرشد

هزاران فرانسوی در اعتراض به نژادپرستی و اعمال خشونت پولیس به کوچه و خیابنها ریختند

1428983
در اعتراضات ضد نژادپرستی در فرانسه 18 تن دستگیرشد

هزاران فرانسوی دیشب برای اعتراض به رفتارهای خشونت آمیز پولیس اینکشور و قتل " آدام ترائوره " جوان 24 ساله سیاهپوست فرانسوی در سال 2016 به خیابانها ریختند

تظاهرکنندگان علیرغم ممنوعیت مقام ولایت پاریس درمورد ترتیب تجمعات و گردهم آیی ها با درخواست عدالت همگانی برای آدام در مقابل محکمه تجمع کرده و خشونت پولیس را مورد اعتراض قرار دادند.

پولیس با پرتاب گازاشک آور سعی نمود تا حدود 20 هزار تظاهرات کننده را پراگنده سازد.

گروهی از این تظاهرات کنندگان بسوی سفارت آمریکا در پاریس راه پیمایی کردند.

تظاهرات کنندگان معترض به حکومت آمریکا بعلت کشته شدن جورج فلوید در مقابل سفارت این کشور در پاریس تحصن نمودند.

مقام ولایت پاریس اعلام کرد در جریان این تظاهرات ، 18 تن بازداشت شدند. 

آمریکا در پی کشته شدن جورج فلوید شهروند سیاهپوست آمریکایی به تاریخ 25 ام ماه می در این کشور در نتیجه رفتار خشونت بار پولیس صحنه موج تظاهرات گسترده ، درگیری ها و چپاول در شهرهای مختلف می باشد.

آدام ترائوره شهروند سیاهپوست فرانسوی نیز در سال 2016 مانند جورج فلوید در حین بازداشت از سوی پولیس خفه شده و جان باخته بود.

در مورد مامورین پولیس عامل این حادثه تحقیقاتی آغاز نشده و روند رسیدگی به دعوی نیز علیرغم گذشت 4 سال هنوز هم به اتمام نرسیده است.اخبار مربوطه