مقاله بی بی سی درباره مبارزه موفق تورکیه با ویروس کرونا

سایت خبری بی بی سی درباره مبارزه موفق نظام صحی تورکیه با ویروس کرونا گزارشی را منتشر کرد

1426401
مقاله بی بی سی درباره مبارزه موفق تورکیه با ویروس کرونا

سایت خبری بی بی سی درباره مبارزه موفق نظام صحی تورکیه با ویروس کرونا گزارشی را منتشر کرد.

سایت خبری بی بی سی با انتشار گزارشی به قلم اورلا گورین، مبارزه موفق نظام صحی تورکیه با ویروس کرونا را ستود.

جرمی روسام، عضو هیات علمی دانشگاه کنت در این گزارش با اشاره به موفقیت تورکیه در زمینه مهار کرونا، گفت: تورکیه ازیک فلاکت بزرگترجلوگیری کرد. تورکیه در میان کشورهایی قرار دارد که واکنش سریعی به همه گیری داشت. یعنی در میان معدود کشورهایی قرار دارد که مبارزه موثری با ویروس کرونا داشته اند.

همچنین ارشاد شیخ نماینده سازمان صحی جهانی درتورکیه نیزبا بیان اینکه تورکیه در زمینه صحت عامه میتواند نمونه برای جهان باشد، اظهار داشت: در اوایل شیوع کرونا در تورکیه نگران بودیم. میزان افزایش روزانه 3 هزار و 500 مبتلا بود. اما مسئله موثر تعداد تست ها بود.

تیم خبری بی بی سی در این گزارش با تعداد زیادی از دکتوران و دست اندرکاران نظام صحی تورکیه نیز مصاحبه کرده است.

همچنین با حضور در بعضی شفاخانه های ویژه مبارزه با کرونا در تورکیه از وضعیت خوب این مراکز گزارش تهیه شده است.اخبار مربوطه