اکنون اتحاد ما با افریقا بیشتر ازهروقت دیگرلازم وضروری است

مقاله مولود چاووش اوغلو وزیرخارجه تورکیه دررسانه های قاره افریقا محصوصا در سنیگال انعکاس گسترده ای یافت

1424361
اکنون اتحاد ما با افریقا بیشتر ازهروقت دیگرلازم وضروری است

مقاله مولود چاووش اوغلو وزیرخارجه تورکیه دررسانه های قاره افریقا محصوصا در سنیگال انعکاس گسترده ای یافت

مقاله مولود چاووش اوغلو وزیرخارجه تورکیه تحت عنوان " اکنون اتحاد ما با افریقا بیشتر ازهروقت دیگرلازم وضروری است"، در رسانه های قاره افریقا مخصوصا در سنیگال به شکل وسیعی انعکاس  داده شد.

این مقاله که چاووش اوغلودرآن باورخودمبنی براینکه با اتحادتورکیه با افریقا این قاره درمبارزه با کرونا ویروس موفق خواهد شد را به زبان آورده است، دریکی ازرسانه های مهم سنیگال بنام "لوسولیل" و همچنین اکثر رسانه ها منجلمه داکاراکتو انتشاریافت.

رسانه های اینترنتی و روزنامه های زیاد دیگرنیز ازدیگر کشورها منجلمه چاد، گینه، بنین و مالی نیز به این مقاله جایگاهی اختصاص دادند.

وزیر خارجه تورکیه در مقاله مذکور ضمن ابراز اینکه "از صمیم قلب بر این باورم که افریقا نه تنها برای رفاه مردم خود، بلکه طی سالهای آتی در نظم جهانی نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت و شراکت تورکیه با افریقا نیز در دوره پس از پاندمی که همکاری و همیاری دارای اهمیت بیشتری خواهد بود، وشکل نمونه  و مثال را بخود خواهد گرفت."، تاکید نمود که شرایط فوق العاده ای که کووید 19 درهمه یی جهان به میان آورده است، به موضوع همیاری که امسال نشانه روز افریقا بود، معنای والاتری داد.

چاووش اوغلو با تبریک روز افریقا به همه مردم افریقا، ضمن ابراز اینکه تدابیر وقایوی لازمه در رابطه با کووید 19 در سایه مبارزاتی که کشورهای افریقایی در رابطه با دیگر امراض ساری انجام داده اند، به موقع انجام شده است، اظها داشت که تورکیه برا اساس درخواستهای کمکی که هم اکنون از کشورهای دوست افریقایی می آید و در آینده نیز خواهد آمد،  در سطح توانایی خود و در کمترین مدت پاسخگو خواهد بود.اخبار مربوطه