سازمان صحی جهانی اعلام داشت که کرونا مدت درازی با ما خواهد بود

منشی عمومی سازمان صحی جهانی تاکید کرد ویروس کرونا برای مدت طولانی با ما خواهد بود و پادزهر آن وحدت ملی و همبستگی جهانی است

1410756
سازمان صحی جهانی اعلام داشت که کرونا مدت درازی با ما خواهد بود

منشی عمومی سازمان صحی جهانی تاکید کرد ویروس کرونا برای مدت طولانی با ما خواهد بود و پادزهر آن وحدت ملی و همبستگی جهانی است.

تدروس ادهانوم گبریسوس، منشی عمومی سازمان صحی جهانی در نشستی از طریق ویدئو کنفرانس در ژنوسوئیس هشدارداد: این ویروس برای مدت طولانی با ما خواهد بود. پادزهر ویروس کرونا "وحدت ملی" و "همبستگی جهانی" است.

اواظهارداشت: "درنشست «تعهد بین المللی مبارزه با شیوع ویروس کووید-19» که با پیشگامی کمیسیون اتحادیه اروپا برگزارشد وسران ومقامات 40 کشورجهان حضور داشتند، فیصله شد که 7.4 میلیارد یورو جهت تشخیص، معالجه و تولید واکسن این ویروس پرداخت شود".

گبریسوس با اشاره به اینکه نشست فوق نشانه همبستگی جهانی است، تاکید کرد: "همه باید به اندازه یکسان در برابر ویروس کرونا محافظت شوند؛ هیچ کس تا زمانی که همگی صحتمند نباشند مصون نخواهد بود".

منشی عمومی سازمان صحی جهانی اذعان داشت: "آمار مرگ و میر در برخی کشورها رو به کاهش و در برخی دیگر رو به افزایش است، به همین دلیل نشست مذکور بسیار حائز اهمیت بود. این ویروس برای مدت طولانی با ما خواهد بود. باید برای از بین بردن آن متحد شده و ابزار شکست آن را فراهم کنیم".

اوتاکید کرد: پادزهراین ویروس وحدت ملی وهمبستگی جهانی است. پادزهر این ویروس روح انسان است.

در همین راستا، مایه مجموعی رایان، مدیر اجرایی سازمان صحی جهانی نیز در مورد استفاده از ادویه ضد ویروس رمدسیویر (Remdesivir) گفت: "نشانه‌های امیدوارکننده‌ای درباره استفاده احتمالی این ادویه  در ایالات متحده داریم. شرکت ادویه سازی آمریکایی گیلیاد به طور مستقیم با گبریسوس، منشی عمومی سازمان صحی جهانی وارد مذاکره شده است، از آزمایش این ادویه در سطح جهانی خوشحال هستیم".

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمیور آمریکا سه روز قبل اعلام کرد که سازمان مواد غذایی و ادویه آمریکا (FDA) جواز استفاده اضطراری از ادویه رمدسیویر جهت استفاده در معالجه مریضان مبتلا به کرونا را صادر کرد.

 اخبار مربوطه