اعتراض تورکیه به گزارش کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه تورکیه به گزارش 2020 کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی ایالات متحده آمریکا اعتراض کرده و آن را بی اساس خواند

1408008
اعتراض تورکیه به گزارش کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه تورکیه به گزارش 2020 کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی ایالات متحده آمریکا اعتراض کرده و آن را بی اساس خواند.

حامی آقسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه تورکیه با انتشار بیانیه ای در واکنش به گزارش کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی ایالات متحده آمریکا گفت: این گزارش مانند سال‌های گذشته حاوی منابع بی اساس، نامشخص و ادعاهای مبهم است.

اوافزود: درگزارش این نهادتلاش شده حوادث فردی رابه صفت نقض آزادیهای مذهبی به تصویربکشند.

آقسوی تصریح کرد: درگزارش امسال، معرفی تورکیه برای «لیست توجه ویژه وزارت خارجه آمریکا» به صفت كشورهاییكه«به شدت آزادیهای مذهبی را نقض میكنند یا درپی تخلف هستند» عمدی بوده است.

کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی ایالات متحده آمریکا در گزارش امسال خود 15 کشور را به دلیل نقض شدید آزادی مذهبی برای قرارگرفتن در«فهرست توجه ویژه وزارت خارجه آمریکا» معرفی کرده است.

اینکشورهاعبارت ازکیوبا، نیکاراگوا، سودان،اوزبیکستان، افغانستان، الجزایر، آذربایجان، بحرین، جمهوری آفریقای مرکزی، مصر، اندونزیا، عراق، قزاقستان، مالزیا و تورکیه هستند.اخبار مربوطه