گفتگوی تیلفونی روسای جمهوری تورکیه و گرجستان

مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری تورکیه اطلاعیه ای در این زمینه صادر کرد

1399738
گفتگوی تیلفونی روسای جمهوری تورکیه و گرجستان
erdoğan telefon.jpg

مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری تورکیه اطلاعیه ای در این زمینه صادر کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با سالومه زورابیشویلی رئیس جمهورگرجستان ازطریق تیلفون گفتگو کرد. 

براساس اطلاعیه صادره ازمرکزارتباطات نهاد ریاست جمهوری تورکیه، دراین گفتگوی تیلفونی موضوعات همکاری درمبارزه با کووید ـ 19، روابط دوجانبه و مسائل منطقه ایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اخبار مربوطه