من عمیقا نگران افزایش سریع مرض و شیوع آن در سطح جهان هستم

قبرسیوس در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر سازمان صحی جهانی در شهر ژنو سوئیس، از طریق یک کنفرانس ویدئویی، بسیار نومیدانه سخنرانی کرد

1389677
من عمیقا نگران افزایش سریع مرض و شیوع آن در سطح جهان هستم

قبرسیوس در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر سازمان صحی جهانی در شهر ژنو سوئیس، از طریق یک کنفرانس ویدئویی، بسیار نومیدانه سخنرانی کرد

تدروس ادهانوم قبرسیوس مدیرعمومی سازمانصحی جهانی (WHO)،  با اشاره به اینکه برای اولین بار با نوع جدید ویروس کرونا (Kovid-19) روبرو شد، گفت:

"من عمیقا نگران افزایش سریع مرض و شیوع آن در سطح جهان هستم."

قبرسیوس گفت: "طی چند روز آینده به یک میلیون انسان به این مرض مبتلا و 50 هزار نیز وفات خواهد کرد."

"جهان قبلاً هرگز با چنینمرض ساری همه گیر(پاندیمی) روبرو نشده است. ویروس ناشناخته و خطرناک. من عمیقا نگران افزایش سریع و شیوع جهانی این مرض هستم."

"این، هنوز ویروس بسیار جدیدی است، و ما هر روز به یادگیری خود ادامه می دهیم. با پیشرفت و تغییر دراین ویروس همه گیر، یافته های جدید ظهور میکند و توصیه های ما نیزتکامل خواهد یافت."اخبار مربوطه