احتمال کمبود امکانات مورد ضرورت برای مقابله با کرونا در اروپا

مقامات اروپایی ازاحتمال کمبودامکانات طبی ومعالجوی جهت مقابله باویروس کرونا دراین قاره خبرداد

1385094
احتمال کمبود امکانات مورد ضرورت برای مقابله با کرونا در اروپا

مقامات اروپایی ازاحتمال کمبودامکانات طبی ومعالجوی جهت مقابله باویروس کرونا دراین قاره خبرداد.
مرکزوقایه وکنترل امراض ساری دراروپا (ECDC) طی گزارشی اعلام کرد: احتمال ناکارآمدی بخش طبی و معالجوی اتحادیه اروپا و انگلیس در مقابله با ویروس کرونا وجود دارد.

دراین گزارش همچنین با اشاره به ابتلای 204 هزار و 930 تن از شهروندان کشورهای اروپایی به کرونا آمده است: کرونا به سرعت درحال گسترش است. براساس اطلاعات موجود 30 تن ازمریضان در شفاخانه بستری شده و وضعیت 4 فیصد آنها وخیم است. سطح مریض بستر درافراد بالای 60 سال بیش از دیگر گروهابوده وسطح مرگ و میر میان آنها 12 فیصد است.

اگرازگسترش شیوع کروناجلوگیری نشود، توان مراقبت‌های ویژه درکشورهای اروپایی دراواسط ماه اپریل کاهش خواهد یافت. 4 فیصد افراد مبتلا به کرونا درچین متشکل از پرسونل صحی بوده اند. لازم اس تامقامات اروپایی لباس و وسایل معقم لازم را به پرسونل صحی تامین کنند».اخبار مربوطه