طرح معرفی چین به عنوان مسئول شیوع کرونا تقدیم کنگره شد

طرحی مبنی بربررسی ادعای پنهانکاری پکن درموضوع شیوع نسل جدید کرونا که اولین باردرشهر ووهان مشاهده گردید تقدیم  کنگره آمریکا شد

1384846
طرح معرفی چین به عنوان مسئول شیوع کرونا تقدیم کنگره شد

 

"دولت چین ازاوایل ماه دسامبربرواقعیت امردرخصوص ویروس کرونا واقف بود ولی به لابراتورها دستورامحای نمونه‌ها را داد ودکتوران را مجبور به سکوت کرد"

طرحی مبنی بربررسی ادعای پنهانکاری پکن درموضوع شیوع نسل جدید کرونا که اولین باردرشهر ووهان مشاهده گردید تقدیم  کنگره آمریکا شد.

دراین طرح که ازسوی سناتورجمهوریخواه جاش هاولی ونماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان الیس استفانیک تقدیم شده "موضع ناکافی ومشکوک" چین درخصوص شیوع کووید 19 محکوم شد.

دراین طرح ضمن خواست "معین شدن آسیبهای ناشی از نسل جدید کرونا به دلیل پنهانکاری چین" دعوت میشود تامیکانیزمی جهت تامین زمینه دریافت غرامت آسیب دیدگان از اینکشورارائه شود.

سناتورهاولی درنشست خبری ترتیب یافته دراین خصوص ادعای درغگویی عمدی حزب کمونیست چین از ابتدای شیوع مرض به مردم جهان را مطرح کرد.

هاول گفت: "دولت چین ازاوایل ماه دسامبربرواقعیت امر در خصوص ویروس کرونا واقف بود ولی به لابراتورها دستور امحاء نمونه‌ها را داد ودکتوران را مجبور به سکوت کرد".

استفانیک نیزضمن مسئول دانستن چین درقبال آسیبهای جهانی شیوع ویروس گفت:"تصمیم چین مبنی بر کتمان کامل تاثیرات مرگبارویروس، سبب مرگ هزارن تن ازجمله صدها آمریکایی شد. به بیانی ساده، این طرح دعوت برای مسئول دانستن چین است".اخبار مربوطه