مرگ یک فرد از" ویروس هانتا " درچین باعث نگرانی شیوع آن شد

بر اساس خبر گلوبال تایمزخبرگزاری رسمی چین، فردی با ویروس هانتا كه درولایت یوننان در غرب این كشورتثبیت شده بود، هنگام مسافرت به ولایت شاندونگ برای كار در بس مسافربری درگذشت

1384348
مرگ یک فرد از" ویروس هانتا " درچین باعث نگرانی شیوع آن شد

بر اساس خبر گلوبال تایمزخبرگزاری رسمی چین، فردی با ویروس هانتا كه درولایت یوننان در غرب این كشورتثبیت شده بود، هنگام مسافرت به ولایت شاندونگ برای كار در بس مسافربری درگذشت

تثبیت مرگ یک تن درچین ازویروس هانتا که ازموشها به انسان سرایت میکند، باعث نگرانی بروزشیوع نوع جدیددراینکشورشد. یعنی اینکه نوع جدیدی ازمرض اپیدمی ویروس کرونا(Kovid-19)درآن رخ داده است. 

براساس خبرگلوبال تایمزخبرگزاری رسمی چین، فردی با ویروس هانتا كه در ولایت یوننان در غرب این كشور تثبیت شده بود، هنگام مسافرت به ولایت شاندونگ جهت دریافت کار در بس مسافر بری درگذشت.

در این گزارش همچنین آمده است که 31 تن مسافریت این بس تست شده اند.

در پی اخبار روزنامه گلوبال تایمز، اظهار نظرهایی مبنی بر وقوع شیوع جدید در رسانه های اجتماعی صورت گرفت، برچسب "hantavirus" در توییتر به یک روند جهانی تبدیل شد.

ویروس هانتا که ازطریق تماس باموش یاادرارموش، بزاق یا مدفوع موش، انسان را آلوده میکند و باعث مرضی بنام " ویروس هانتا سندرم ریه" (HPS) میشود. ویروس هانتا، که از شخص به شخص دیگر منتقل نمی شود، باعث خطر مرض همه گیر نمیباشد.اخبار مربوطه