کمک 15 میلیون دالری آمریکا برای مقابله با کرونا در افغانستان

سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل از کمک 15 میلیون دالری این کشور برای مقابله ویروس کرونا در افغانستان خبر داد

1384361
کمک 15 میلیون دالری آمریکا برای مقابله با کرونا در افغانستان

سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل از کمک 15 میلیون دالری این کشور برای مقابله ویروس کرونا در افغانستان خبر داد.

سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: واشنگتن در راستای مبارزه با ویروس کرونا(کووید-19) در افغانستان 15 میلیون دالر به این کشور کمک خواهد كرد.

در این بیانیه همچنین آمده است: واشنگتن به همکاری خود با افغانستان و مردم این کشور افتخار می‌کند اما برخورد رهبران افغان مورد رضایت ما نیست.

براساس آماروزارت صحت عامه یی افغانستان، تعدادافرادمبتلا به ویروس کرونادراینکشوربه74تن رسیده است.

همچنین یک تن در اثر این مرض جان باخته و یکی دیگر ازمریضان نیزصحت یاب شده است.اخبار مربوطه