همکاری دانشمند تورک با شرکت تولید ادویه یی چین برای ساخت واکسن کرونا

یک دانشمند تورک وازموسسان شرکت «بیو ان‌ تک» آلمان برای تولید واکسن کرونا با یک شرکت تولید ادویه یی چین همکاری می‌کند

1380059
همکاری دانشمند تورک با شرکت تولید ادویه یی چین برای ساخت واکسن کرونا

یک دانشمند تورک وازموسسان شرکت «بیو ان‌ تک» آلمان برای تولید واکسن کرونا با یک شرکت تولید ادویه یی چین همکاری می‌کند.

شرکت «بیو ان‌ تک»(BioNTech) آلمان٬ برای تولید واکسن ویروس کرونا (کویید-19) قرارداد همکاری با شرکت بزرگ ادویه سازی چین «فوسون فارما»(Fosun Pharma) امضا کرد. پروفیسور اوغورشاهین٬ دانشمند تورک ساکن شهرماینز آلمان نیزازشرکای موسس «بیو ان تک» است.

این شرکت با انتشار بیانیه‌ یی اعلام کرد که برای توسعه برنامه جنتیکی mRNA این واکسین و تست کلینیکی آن با شرکت چینی همکاری خواهد کرد.

در این بیانیه افزوده شده است: واكسین ساخته شده پس ازدریافت جوازهای لازم ازسوی نهادهای زیربط در چین به بازارعرضه خواهد شد. آزمایشات بالینی واکسین ازاواخرماه اپریل آغازمیشود و مذاکرات برای تولید آن درخارج ازچین نیزدرحال انجام است.

پروفیسوراوغورشاهین نیزبا اشاره به لزوم افزایش همکاری‌های جهانی برای مقابله با ویروس کرونا اظهارداشت:‌ با همکاری شرکت فوسون فارما تعهد خود به اقدام سریع برای مقابله با این مرض همه گیررا اعلام ویکی ازشبکه های این شرکت جهت انجام تحقیقات گسترده وجامع دربازار ادویه سازی چین استفاده خواهیم کرد.

گفتنی است شرکت «بیو ان تک» درسال 2008 تاسیس شده وبرای تولید داروهای امراض خاص از جمله سرطان فعالیت میکند.اخبار مربوطه