در مذاکرات ایدلیب با هیئت نظامی روسیه تا حد زیادی مطابقت حاصل شده است

خلوصی آقار وزیر دفاع تورکیه در مورد آتش بس که در تاریخ 6 مارچ در منطقه ایدلیب سوریه به اجرا درآمد، ارزیابی کرد

1377036
در مذاکرات ایدلیب با هیئت نظامی روسیه تا حد زیادی مطابقت حاصل شده است

خلوصی آقار وزیر دفاع تورکیه در مورد آتش بس که در تاریخ 6 مارچ در منطقه ایدلیب سوریه به اجرا درآمد، ارزیابی کرد

خلوصی آقار وزیر دفاع تورکیه اظهار داشت که در مذاکرات ایدلیب با هیئت نظامی روسیه تا حد زیادی توافق حاصل شده است.

آقار با تأکید بر اینکه مذاکرات با هیئت نظامی روسیه در انقره پایتخت تورکیه، ادامه دارد، گفت: به توافق بزرگی رسیده ایم، چنین گفت: 

" گفتیم، آتش بس (توسط بشار اسد) نقض میشود، اگر حملات ادامه یابد، ما از جایی که متوقف کرده ایم ادامه میدهیم، ونباید به آزارو اذیت آنجا ادامه بدهد. حضور ما در ایدلیب با تمام توان ادامه خواهد یافت."

آقار با اشاره به عملیاتی که در حال حاضر بر علیه سازمان تروریستی جدایی طلب پ.ک.ک در شمال عراق ادامه دارد، گفت:

"در همکاری هماهنگ شده نیروی هوایی ما با سازمان اطلاعات ملی تورکیه (MIT) در شمال عراق، 5 تروریست به اصطلاح از کادر رهبری این سازمان از جمله یک زن کشته شد."اخبار مربوطه