تورکیه قتل عام خوجالی را تسلیت گفت

تورکیه، قتل عام مردم خوجالی توسط ارمنستان در 26 فبروری 1992 در جمهوری آذربایجان و اشغال اراضی آذربایجان را به شدت محکوم کرد

1366749
تورکیه قتل عام خوجالی را تسلیت گفت

تورکیه، قتل عام مردم خوجالی توسط ارمنستان در 26 فبروری 1992 در جمهوری آذربایجان و اشغال اراضی آذربایجان را به شدت محکوم کرد.

در بیانیه کتبی وزارت امور خارجه تورکیه آمده است، در حمله ای که توسط نیروهای جمهوری ارمنستان در شهر خوجالی درمنطقه قره باغ آذربایجان انجام شد، 613 شهروند بی گناه آذربایجان از جمله 106 زن، 63 طفل و 70 سالمند به طرز وحشیانه قتل عام شدند.

در ادامه بیانیه آمده است، در حالی که در این حادثه بیش از 1000 تن توسط نیروهای ارمنی به اسارت درآمدند تأکید شد، هنوز از سرنوشت گم شدگان خبری به دست نیامده است.

در این بیانیه به موارد زیر نیز اشاره شده است:

"در نتیجه حمله به خاک آذربایجان بویژه این حمله غیرانسانی علیه مردم غیرنظامی، بیش از یک میلیون آذربایجانی مجبور به ترک خانه های خود شده اند و به عنوان پناهنده در کشور خود زندگی کنند. در حال حاضر، 20 فیصد از اراضی آذربایجان تحت اشغال ارمنستان قراردارد. این قتل عام و ادامه اشغال خاک آذربایجان را به شدت محکوم میکنیم.

ما عمیقاً خود را درآلام قتل عام برادران آذربایجانی مان که 28 سال قبل در خوجالی متحمل شده اند، شریک می دانیم. ما به کسانی که در این فاجعه جان خود را از دست داده اند از  خدا رحمت می طلبیم و یک بار دیگر از صمیم قلب به همه مردم آذربایجان تسلیت عرض می کنیم. "اخبار مربوطه