اجلاسیه های ذیربط با حل بحران لیبیا ادامه دارد

دومین دوراجلاس کمیته نظامی باساختار 5 + 5 وباهدف حل بحران لیبیا امروزدر ژنیوآغازخواهد شد

1361644
اجلاسیه های ذیربط با حل بحران لیبیا ادامه دارد

دومین دوراجلاس کمیته نظامی باساختار 5 + 5 وباهدف حل بحران لیبیا امروزدر ژنیوآغازخواهد شد

سازمان ملل اعلام داشت، 2 امین دور اجلاس کمیته نظامی با ساختار 5 + 5 و با هدف حل بحران لیبیا امروز در شهر ژنیو سوئیس آغاز خواهد شد.

در اطلاعیه دفتر سازمان ملل در ژنیو، تاکید گردید، میسیون یاری به لیبیا سازمان ملل اعلام کرد، امیدواریم طرفین حس مسئولیت کرده، موضعی جدی و سازنده بنمایش گذاشته و این موضع را به مذاکرات سیاسی با موضوع لیبیا که انتشار میرود در 26 ام فبروری در ژنیو انجام بگیرد، انتقال بدهند.

در اطلاعیه تصریح شد، مذاکرات میسیون یاری به لیبیا سازمان ملل برای اینکشور یک فرصت محسوب شده و از طرفین میخواهیم که این فرصت را مثبت ارزیابی بکنند.

اولین دور اجلاسیه های کمیته نظامی مشترک با ساختار 5 + 5 که در 3 ام فبروری آغاز شده و 5 عضو آنرا حکومت توافق ملی لیبیا و 5 عضو دیگر از سوی گروه مسلح موسوم به اردوی ملی لیبیا با رهبری خلیفه حفتر تعیین شده است، در 8 ام فبروری به پایان رسیده بود.اخبار مربوطه