بوریس جانسون در کابینه تغییرات نسبی انجام میدهد

مهمترین تغییر در کابینه، انتصاب ریشی ساناک بجای ساجد جاوید وزیر دارایی که مسلمان بوده و از مقام خود استعفا داده است، می باشد

بوریس جانسون در کابینه تغییرات نسبی انجام میدهد

بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان در پی پیروزی در انتخابات ماه دسامبر، در کابینه تغییرات نسبی انجام می دهد.

در حالیکه در شورای وزیران صاحبان 11 کرسی تغییر یافت، در وزارتخانه های مهمی چون امور خارجه و دفاع تغییراتی صورت نگرفت.

مهمترین تغییر در کابینه، انتصاب ریشی ساناک بجای ساجد جاوید وزیر دارایی که مسلمان بوده و از مقام خود استعفا داده است، می باشد.

استفان بارسلی که با بسته شدن وزارت برگزیت در پی جدا شدن انگلستان از اتحادیه اروپا در 31 ام جنوری، در خارج از کابینه باقی ماند، به سمت وزیر خزانه داری انتخاب شد.

بوریس جانسون در 24 ام جولای سمت نخست وزیری حکومت اقلیت را تحویل گرفته و در پی انتخابات زودرس 12 دسامبر، با وارد کردن 365 نماینده به مجلس عوام، بزرگترین پیروزی 40 سال اخیر حزب محافظه کاران در انتخابات را تامین کرده بود.اخبار مربوطه