به پایگاه نظامی ایالات متحده امریکا حمله موشکی صورت گرفت

این مطلب را فرمانده عملیات نظامی کرکوک عراق اظهار داشت

1359519
به پایگاه نظامی ایالات متحده امریکا حمله موشکی صورت گرفت

گزارشات رسیده حاکی از ترتیب حمله موشکی به پایگاه نظامی کی ـ یک " K1 " متعلق به ایالات متحده آمریکا در شهر کرکوک عراق می باشد.

جنرال سعد حربیه فرمانده عملیات نظامی کرکوک اعلام کرد : پایگاه نظامی کی ـ یک آمریکا در غرب شهر کرکوک با موشک های کاتیوشا مورد هدف قرار گرفته است.

وی ضمن اشاره به اینکه در نتیجه این حمله به پایگاه مذکور که سربازان آمریکایی در آن مستقر هستند ، به پایگاه خساراتی وارد آمده است گفت : در پی این حمله نیروهای امنیتی در گورستانی در نزدیکی پایگاه نظامی بیش از ده موشک انداز پیدا کردند.

جنرال حربیه افزود : نیروهای امنیتی در تلاش یافتن عاملین حمله در منطقه میباشند.اخبار مربوطه