سلیمانی بی‌رحم ترین قصاب رژیم ایران بود

رئیس‌جمهور آمریکا قاسم سلیمانی را بی‌رحم‌ ترین قصاب رژیم ایران وعامل قتل تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی درعراق دانست

سلیمانی بی‌رحم ترین قصاب رژیم ایران بود

رئیس‌جمهور آمریکا قاسم سلیمانی را بی‌رحم‌ ترین قصاب رژیم ایران وعامل قتل تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی درعراق دانست.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در "سخنرانی وضعیت کشور" خود درکنگره این کشوراظهار داشت: "سلیمانی بی‌رحم‌ ترین قصاب رژیم ایران بود؛ دیوی که تعدادزیادی ازسربازان آمریکایی درعراق را کشت ومجروح کرد"

او افزود: "طی عملیات بسیار دقیقی تحت قومانده من سلیمانی به هلاکت رسید. او طراح قتل تعداد زیادی بود. پیام ما به تروریست‌ها بسیارآشکاراست؛ نمیتوانیدازعدالت آمریکا بگریزید. اگر به هموطنان ما حمله کنید جزای آن را خواهیددید".

رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا درباره اعتراضات اخیر ایران نیز تصریح کرد:  "رژیم ایران باید تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ یی را متوقف کند، به گسترش وحمایت از تروریزم پایان دهد وبرای تامین رفاه مردم خودبکوشد. وضعیت اقتصاد ایران به خاطر تحریم های شدید آمریکا بسیاروخیم است.

میتوانیم به ایران کمک کنیم تا درکوتاه مدت وضعیت اقتصادی خود بهبودبخشد، اما خیلی مغرورتریا احمق‌ترازآن هستند که درخواست حمایت کنند. ما حاضریم. باید دید چه راهی را انتخاب خواهند کرد؟ تصمیم با خودشان است".

ترامپ با بیان اینکه مذاکرات صلح افغانستان نیز ادامه دارد، گفت:  "قصد نداریم صدها هزارافغان را که خیلی ازآنها بیگناه هستند بکشم. وظیفه ما نیست که به‌عنوان نیروی پولیس دیگرکشورهاعمل کنیم. تلاش میکنیم تا طولانی‌ترین جنگ آمریکا را به پایان برسانیم و نیروهای‌مان به خانه‌های‌شان بازگردند".اخبار مربوطه