سفیر لیبیا در انقره از سوی وزیر امور خارجه ترکیه به حضور پذیرفته شد

وزیر امور خارجه ترکیه در این مورد پیامی منتشر کرد

سفیر لیبیا در انقره از سوی وزیر امور خارجه ترکیه به حضور پذیرفته شد

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه، عبد الرزاق مختار احمد عبد القادر سفیر لیبیا در انقره را به حضور پذیرفت

چاوش اوغلو به دنبال دیدرارش در استانبول، با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی توئیتر نوشت: از تلاشهای احمد عبدالقادر سفیر لیبیا در ترکیه که مدت ماموریتش در کشورمان به پایان رسید، برای بهبود روابطمان تشکر می کنم.اخبار مربوطه