در نتیجه ییحمله هوایی ناتو در افغانستان، 10 غیرنظامی به شهادت رسید

در حمله هوایی نیروهای ائتلاف با رهبری امریکا در اولوسوالی شیندند ولایت هرات واقع در غرب افغانستان انجام یافت، 10 غیرنظامی منجمله 6 زن و کودک به شهادت رسیدند

در نتیجه ییحمله هوایی ناتو در افغانستان، 10 غیرنظامی به شهادت رسید

در حمله هوایی نیروهای ائتلاف با رهبری امریکا در اولوسوالی شیندند ولایت هرات واقع در غرب افغانستان انجام یافت، 10 غیرنظامی منجمله 6 زن و کودک به شهادت رسیدند.

براساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در حملات هوایی نیروهای ناتو با رهبری امریکا در در تاریخ 8 جنوری به مواضع گروه تروریستی طالبان دراولوسوالی شیندند ولایت هرات، 10 غیرنظامی به شهادت رسیده و 5 غیرنظامی نیز مجروح شدند.

دراثر این حملات از جمله یی 10 تن به شهادت رسیده 3 طفل و 3 زن  و 4 مرد جان خود را از دست داده و 2 طفل دیگر نیزشدیدا مجروح شده اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که از نیروهای خارجی و محلی خواسته است تا در درگیریها به حراست از غیرنظامیان اهمیت فراوانی بدهند، تاکید کرد، از افزایش شمار غیرنظامیان آسیب دیده در درگیریها و نقض حقوق بشر احساس نگرانی می کنیم.

میسیون یاری به افغانستان سازمان ملل در این زمینه اعلام داشته بود که ظرف 10 سال اخیردر افغانستان، بیش از 100 هزار غیرنظامی و کشته و یا مجروح شده اند.  اخبار مربوطه