موجودیت تورکیه در لیبیا به امیدهای صلح قوت بخشیده است

اردوغان پس از شرکت در کنفرانس برلین در لیبیا در حین بازگشت به کشور به سوالات روزنامه نگاران در طیاره پاسخ داد

موجودیت تورکیه در لیبیا به امیدهای صلح قوت بخشیده است

اردوغان پس از شرکت در کنفرانس برلین در لیبیا در حین بازگشت به کشور به سوالات روزنامه نگاران در طیاره پاسخ داد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری تورکیه اعلام کرد : موجودیت تورکیه در لیبیا امیدهای صلح را فزونی بخشیده است.

اردوغان پیرامون کنفرانس لیبیا در برلین گفت: اگرکه ما یک دولت قدرتمند هستیم، منحیث لازمه آن انتظارات بیشتری از ما وجود دارد. تورکیه کلید صلح است. قدم هایی که در زمینه لیبیا برداشتیم موجب برقراری توازن برای حل بحران در لیبیا شد. هم در میز مذاکره و هم در میدان عمل به حمایت از روند سیاسی برای حل بحران در لیبیا ادامه خواهیم داد.

رئیس جمهور تورکیه ضمن اشاره به اینکه موجودیت تورکیه در لیبیا امیدهای صلح را قوت بخشیده است افزود : در عین حال میبینیم که در کسوت مبارزه با تروریزم چه دسیسه چینی هایی انجام میگردد.

اردوغان ضمن اشاره به اینکه عدم امضای متون پیدایش راه حل سیاسی به بحران لیبیا در کنفرانس برلین قابل تامل و تعمق است به سخنان خود چنین ادامه داد: حادثه با شهادت شفاهی شرکت کنندگان در کنفرانس فیصله یافت. انشالله نتیجه خوبی حاصل میشود.اخبار مربوطه