اردوغان ، جوزپه کونته را به حضور پذیرفت

پس از مراسم استقبال ، اردوغان رئیس جمهور تورکیه جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا را به حضور پذیرفت

اردوغان ، جوزپه کونته را به حضور پذیرفت

پس از مراسم استقبال ، اردوغان رئیس جمهور تورکیه جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا را به حضور پذیرفت

جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا بنابه دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه دیدار کاری از کشورمان بعمل می آورد.

نخست وزیر ایتالیا که در چهارچوب اولین دیدار کاری خود پس از بر سر کار آمدن به انقره سفر کرده است ، از سوی فوآت اوکتای معاون رئیس جمهوری تورکیه مورد استقبال  قرار گرفت.

پس از مراسم استقبال ، اردوغان رئیس جمهور تورکیه جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا را به حضور پذیرفت.

اردوغان و کونته در پی دیدار دو جانبه که برای مدت یک و نیم ساعت و پشت درهای بسته بر روی مطبوعات انجام گرفت و مذاکرات هیئت های دو کشور ، کنفرانس مطبوعاتی مشترکی ترتیب خواهند داد.اخبار مربوطه