وزیر دفاع ایران میگوید برای پایان بخشیدن به تنش در شرق میانه امریکا باید منطقه را ترک کند

حاتمی با تارو کونو همتای جاپانی اش گفتگویی تلفنی انجام داده است

وزیر دفاع ایران میگوید برای پایان بخشیدن به تنش در شرق میانه امریکا باید منطقه را ترک کند

امیر حاتمی وزیر دفاع ایران ابراز داشت که برای پایان دادن به تنش موجود در خاورمیانه، ایالات متحده امریکا باید از منطقه خارج شود.

بر اساس بیانیه صادره از وزارت دفاع ایران، حاتمی با تارو کونو همتای جاپانی اش گفتگویی تلفنی انجام داده است.

حاتمی کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی از سوی ایالات متحده امریکا در عراق را به عنوان "جرم بزرگی که مشابهش به چشم نخورده است" و "نقض قوانین سازمان ملل" قلمداد نمود.

حاتمی با ارزیابی موجودیت سربازان امریکای در منطقه به عنوان دلیل اصلی تنشها، اظهار داشت: "برای کاهش تنش در منطقه ایجاد ثبات و امنیت، موجودیت اشغالگر امریکا باید درکوتاهترین مدت پایان یابد."

کونو وزیر دفاع جاپان نیز اعلام داشت که کشورش آماده بر عهده گیری نقشی فعال برای کاهش تنش در منطقه میباشد.

از سوی دیگر رسانه های جاپان اعلام داشتند که کونو به همتای ایرانی خود تصمیم این کشور برای ارسال نیروهای دفاع شخصی به آبهای منطقه، برای ایجاد امنیت در حرکت کشتی های تجاری که با این کشور ارتباط دارند را اعلام کرده است.

همچنین گفته شد که حاتمی در رابطه با ارسال نیروهای نظامی جاپان به منطقه، دیدگاهی منفی نداشته است.

 اخبار مربوطه