تلفات جانی و مالی سیل در پیرو

در نتیجه جاری شدن سیل ناشی از بارانهای شدید در پیرو 28 تن جان باخته و 16 تن مجروح شدند

تلفات جانی و مالی سیل در پیرو

در نتیجه جاری شدن سیل ناشی از بارانهای شدید در پیرو 28 تن جان باخته و 16 تن مجروح شدند

از اثر بارانهای شدید در پیرو که باعث جاری شدن سیل گردیده 28 تن جان باخته و 16 تن دیگر مجروح شدند

مطبوعات پیرو با استناد به گفته مقامات انستیتوت دفاع غیر نظامی نوشت : در سیلاب های ناشی از بارش بارانهای شدید در برخی از ولایات پیرو 28 تن جان باخته و 16 تن دیگر نیز مجروح گردید

جرج شاوز رئیس این انستیتوت ، اعلام کرد : بعلت جاری شدن سیل به اراضی کزراعتی نیز ضرر وارد شده است

وی ضمن اشاره به اینکه بعلت جاری شدن سیل 1347 خانه نیز آسیب دیده است افزود : در اثر سیل 52 خانه ویران شده و 240 خانه نیز به حالت غیر قابل استفاده در آمده است. در برخی مناطق نیز 14 پل ویران شده و 245 راحیوانات اهلی نیز تلف شده استاخبار مربوطه