مراسم افتتاح خط لوله گاز "جریان تورک" در استانبول

مراسم افتتاح خطوط انتقال گاز طبیعی "جریان تورک" با حضور روسای جمهور تورکیه، روسیه، صرستان، بلغارستان و نمایندگان ارشد کشورهای مختلف در استانبول برگزار شد.

مراسم افتتاح خط لوله گاز "جریان تورک" در استانبول
erdogan Turkakim.jpg
putin-erdogan Turkakim.jpg
putin Turkakim.jpg
Türkakim acilis.jpg
putin-erdogan Turkakim1.jpg

مراسم افتتاح خطوط انتقال گاز طبیعی "جریان تورک" با حضور روسای جمهور تورکیه، روسیه، صرستان، بلغارستان و نمایندگان ارشد کشورهای مختلف در استانبول برگزار شد.

مراسم افتتاح خطوط انتقال گاز طبیعی "جریان تورک" امروز با حضور رجب طیب اردوغان، ولادیمیر پوتین، الکساندر ووجیج و بویکو بوریسف روسای جمهور تورکیه، روسیه، صربستان و بلغارستان در سالن کنگره "خلیج"استانبول برگزار شد.

تصاویری از پروژه جریان تورک همچنین در رسانه های منتشر شده است. رجب طیب اردوغان و ولادیمیرپوتین در این مراسم سخنرانی کردند. به تعقیب آنها سخنرانان بعدی نیز فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی تورکیه و الکساندر نوواک همتای روس او بودند.

به از ختم سخنرانیها مراسم افتتاح اغاز شد که با وصل خط لوله یی دوجانب به همدیگر، از جانب هردو رهبر شیردهن جریان گاز طبیعی باز گردید.

 بدین ترتیب اولین بخش جریان گاز طبیعی  روسیه به تورکیه و از تورکیه به کشورهای اروپایی با عبور اززیر ابحار بحیره سیاه در عمل پیاده شد.اخبار مربوطه