در صورت حمله ایران به امریکا، به شکلی غیرمتناسب پاسخ خواهیم داد

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت، در صورتی که ایران اهداف یا اشخاص آمریکایی را هدف قرار دهد، واشنگتن به شکل سریع و غیرمتناسب پاسخ خواهد داد

1335354
در صورت حمله ایران به امریکا، به شکلی غیرمتناسب پاسخ خواهیم داد

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت، در صورتی که ایران اهداف یا اشخاص آمریکایی را هدف قرار دهد، واشنگتن به شکل سریع و غیرمتناسب پاسخ خواهد داد

در حالی که تنش بین آمریکا و ایران در حال اوج گیری است، ترامپ از تویتر پیامی جدید به اشتراک گذاشت

ترامپ ضمن بیان اینکه دولتش گامهای مربوط به ایران را به کنگره ابلاغ کرده است، گفت، اگر ایران به پرسونل آمریکایی و یا اهداف متعلق به آمریکا حمله کند، آمریکا به شکلی سریع و حتی غیرمتناسب پاسخ خواهد داد

رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه از لحاظ قانونی مجبوریتی به ارائه اظهارات و مواضع رسانه‌یی اش به کنگره ندارد، افزود، ولی این ابلاغ را انجام دادیماخبار مربوطه