اگر مسلمانان زکات خویش را بطور منظم بپردازند، مشکل فقر در جهان اسلام حل میشود

رئیس جمهور تورکیه تاکید کرد اگر مسلمانان زکات خود را بپردازند، فقیری در کشورهای اسلامی باقی نخواهد ماند

اگر مسلمانان زکات خویش را بطور منظم بپردازند، مشکل فقر در جهان اسلام حل میشود

رئیس جمهور تورکیه تاکید کرد اگر مسلمانان زکات خود را بپردازند، فقیری در کشورهای اسلامی باقی نخواهد ماند

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهورتورکیه طی سخنانی درکنفرانس "سرمایه‌گذاری دربخش خصوصی ودولتی" بااعضای سازمان همکاری اسلامی درمرکزکنگره استانبول گفت: تفاوت درآمد ثروتمندترین و فقیرترین کشوراسلامی بیش از200برابراست. اگرمسلمانان زکات خود را بپردازند، فقیری درکشورهای اسلامی باقی نخواهد ماند.

وی در ادامه سخنان خود همچنین اظهار داشت

"بخاطر رسیدن به هدف، لازم است تاموضوعاتی را که در این کنفرانس بررسی کرده‌ایم، مورداجرا قرار بدهیم. 21 فیصد جمعیت کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی یعنی 350 میلیون ازبرادران ما در شرایط بسیار سخت فقروگرسنگی زنده گی میکنند.

روند راه‌اندازی "مرکز داوری استانبول" پایان یافته و فعالیت آن امسال آغاز خواهد شد

تورکیه در سال 2018 با جذب 46 میلیون تن در لیست کشورهای دارای بیشترین گردشگر قرار گرفته و به درجه یی ششم ترقی کرده است. امسال انتظار داریم که بیش از 50 میلیون گردشگررا پذیرایی کنیم.

شاخص‌ها و اصول اقتصادبزرگ تورکیه بسیارقوی وسالم است. برای جذب بیشتر سرمایه‌ مستقیم به تورکیه همه یی تلاشهای مادی ومعنوی خود را انجام میدهیم و از سرمایه‌گذاران حمایت میکنیم

جهت جلوگیری ازتاثیر منفی بعضی تنش‌های سیاسی ناشی ازتحولات منطقه‌ برهمکاری‌ اقتصادی تورکیه با دیگر کشورها، حساسیت بسیار بالایی نشان میدهیم

شرایط مادی وتاریخی برای رشد اقتصادی وارتقای سطح رفاه مردم درکشورهای اسلامی بسیار مناسب است

تورکیه درصدرکشورهای آماده مقابله با تاثیر جنگهای تجاری ونوسانات بازارهای مالی درجهان قرار دارد.

از شما برادران درخواست میکنم که جهت کمک به آلبانیا بخاطر رفع مشکلات ناشی از وقوع زلزله اخیر در اینکشورهر آنچه از دستتان برمی‌آید انجام دهید". اخبار مربوطه