گردهم آیی اردوغان با نمایندگان رسانه های گروهی در لندن

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه که بمنظورشرکت دراجلاس سران ناتو درلندن بسرمیبرد، با نمایندگان رسانه های گروهی مختلف گردهم آمد

گردهم آیی اردوغان با نمایندگان رسانه های گروهی در لندن

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه که بمنظورشرکت دراجلاس سران ناتو درلندن بسرمیبرد، با نمایندگان رسانه های گروهی مختلف گردهم آمد

اردوغان اعلام داشت: حزب سوسیالیست سیریزا، به پناهگاه منسوبین حزب چپ گرای " , DHKP-C" PKK/YPG " و ساختار موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن در یونان مبدل شده است.

رئیس جمهورتورکیه درحاشیه تماسهای خود درلندن با نمایندگان رسانه های گروهی اجلاسی ترتیب داد.

وی ضمن اشاره به اینکه اتحادیه اروپا درزمینه مسئله پناهندگان تورکیه را تنها گذاشته و به تعهدات خود در مورد یاری به تورکیه عمل نمیکنند، سخنانی را که خطاب به رهبران اتحادیه اروپا بیان کرده است، یادآوری نموده وگفت: با نخست وزیر یونان نیزبه این موضوع پرداختیم. ما میگوییم که بعلت مسئله پناهندگان مشکلاتی داریم ، آنها میگویند من چکار میتوانم بکنم. درمرحله نخست باید این معضله را حل کنیم. شما عضو اتحادیه اروپا هستید. شما تلاش های خود درمورد این مسئله را نشان بدهید و به کشورهای اتحادیه اروپا فشاروارد کنید. این راه برخورد مثبت شما با مسئله پناهجویان را باز خواهد کرد.

اردوغان افزود: دردیداربانخست وزیریونان گفتم که ماازشما انتظارحمایت درمبارزه باتروریزم را داریم.

دردیدارعصر دیروزخود با نخست وزیر یونان گفتیم که عناصر تروریستی حزب چی گرای " , DHKP-C" PKK/YPG " و ساختار موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن متمادیا به کشورشما می آیند و اطلاعات دریافتی به ما ثابت میکند که حزب سوسیالیست سیریزا به پناهگاه این عده تبدیل شده است. ما ازشما انتظارموضع گیری درقبال این عناصرتروریستی راداریم. از شما انتظار حمایت از مبارزه برعلیه تروریزم را داریم. بدانید که اگر شما از ما حمایت کنید ، حمایت ما هم از شما افزایش خواهد یافت.اخبار مربوطه