توافقنامه امضا شده با لیبیا ازانجام هرگونه رفتارخودسرانه ممانعت خواهد کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه، به سوالی دررابطه با حوزه بحری یونان و مصر در راستای "تفاهم نامه حوزه صلاحیت بحری"، به شکل کتبی پاسخ داد.

توافقنامه امضا شده با لیبیا ازانجام هرگونه رفتارخودسرانه ممانعت خواهد کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه، به سوالی دررابطه با حوزه بحری یونان و مصر در راستای "تفاهم نامه حوزه صلاحیت بحری"، به شکل کتبی پاسخ داد.

حامی آقسوی سخنگوی وزارت خارجه تورکیه، اعلام داشت که بر اساس تفاهم نامه امضا شده با لیبیا در رابطه با حوزه های صلاحیت بحری دو کشور اجازه انجام هرگونه رفتار خودسرانه  را نخواهند داد.

وی با اظهار اینکه بر اساس این توافقنامه بخشهای از مرزهای غربی صلاحیت بحری تورکیه در مدیترانه شرقی مشخص گردید، ابراز داشت که این توافقنامه مطابق با قوانین بین المللی امضا گردید ه است.

آقسوی با اعلام اینکه تورکیه پیش از امضای این توافقنامه از طرفین برای تفاهم در چهارچوب حقوق دعوت کرده بود واکنون نیزآماده انجام مذاکرات میباشد، افزود: "برخی به جای آغاز مذاکرات در راستای دعوت تورکیه که بر اساس قوانین بین المللی بود، ولی انها گامهایی تک طرفه برداشته، سعی کردند تا تورکیه را متهم نمایند. این توافقنامه امضا شده با لیبیا از انجام هر گونه رفتار خودسرانه ممانعت خواهد کرد."اخبار مربوطه