ما با توجه به اسلام نه اینکه اسلام با توجه به ما باید درفعالیت باشیم

ایراد بیانیه یی مهم رئیس جمهور تورکیه در مراسم اختتامیه یی ششمین شورای دینی درانقره

ما با توجه به اسلام نه اینکه اسلام با توجه به ما باید درفعالیت باشیم

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه طی سخنانی در مراسم اختتامیه یی ششمین شورای دینی در انقره اعلام داشت: برای اینکه میدان را به پروژه های ویران گر نشات گرفته از غرب رها نکنیم ، باید دین اسلام را از منابع صحیح آن بیاموزیم

اردوغان با تاکید براینکه مسلملنان نباید دین را درچارچوب قالبهای دوگماتیک ، تجرید شده از زنده گی اجتماعی، محبوس درقالب واشکال رفتارمشخص و طرزفکر مشخص مورد اعتبار قرار بدهند، گفت: " لازم وضروری است تا یک مسلمان با توجه به احکام و اوامراسلامی نه اینکه اسلام با توجه به شرایط و امکانات مسلمانان تنظیم گردد."

 اکثرا ما مسلمانان درهنگام سخن گفتن ازدین به طرزبرخوردغیرانتقادی و اشکال تجرید کننده از زندگی محدود خود، ارزش واعتبار قائل میشویم در حالیکه یک مسلمان موظف به تنظیم زندگی خود نه براساس شرایط  موجوده اش بلکه براساس اصول اعتقادات و باورهای دینی خود است. اگر انسان بر اساس اعتقادات خود زندگی نکند، پس از مدتی به باور کردن به طرز زندگی خود شروع خواهد کرد. اگر دین در زندگی فرد نفوذ نکند ، آنوقت فرد دچارعملکردهای اشتباه آمیز وغیردینی به رفتارو گفتارخود می شود. بنابر این لازم و ضروری است تا" ما با توجه به اسلام نه اینکه اسلام با توجه به ما باید تنظیم گردد".

رئیس جمهور تورکیه با اشاره به اینکه علیرغم وجود تفاسیر متفاوت در مورد عمل و اعتقاد ، سعی می شود تا مذاهب سنی و شیعه از سوی برخی محافل بسان اینکه جزئی از یک دین دیگرهستند، نشان داده شود تاکید کرد: پشت پرده پروژه های ویران کننده ایی مانند " علوی گری بدون علی" که درغرب ساخته و پرداخته شده و در روزهای اخیر سعی میشود به کشورمان صادرشود، باز این سناریوها نهفته است. خلایی را که روحانیون عاشق به کارخود پرنکرده اند، از سوی شارلاتان هایی که در پنسیلوانیا نگهداری میشوند، پرخواهد شد. اگر انسانها بویژه جوانان نتوانند تشنگی خود را از راههای صحیح رفع کنند، به دست افراد منحرفی مانند سازمان تروریستی داعش و یا فتو خواهند افتاد. حادثه واقع در پنسیلوانیا یک پروژه است. این پروژه یکی ازفعالیتهای دسیسه چینی بر علیه تورکیه است.

رجب طیب اردوغان افزود: در شرایطی که خصومت با دین اسلام و تروریزم نئو نازی مانند وبا شیوع مییابد ، نمیتوانیم آندسته از مردم خود را که درغربت زندگی میکنند، بی کس و بی صاحب بگذاریم. نمی توانیم این برادران خود را  به دست پروژه های امپریالیستی مانند اسلام میانه رو بسپاریم.

رئیس جمهور تورکیه تاکید کرد: به تبدیل استانبول به یک مرکز علمی و تاسیس یک دانشگاه بین المللی اسلامی در این شهر اهمیت خاصی قایل هستیم.اخبار مربوطه