جشن سالگرد رمزگشایی از نوشته های قدیمی تورک

به مناسبت صد و بیست و پنجمین سالگرد رمزگشایی از نوشته های قدیمی تورک، در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان، برنامه یی ترتیب یافت

جشن سالگرد رمزگشایی از نوشته های قدیمی تورک

به مناسبت صد و بیست و پنجمین سالگرد رمزگشایی از نوشته های قدیمی تورک، در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان، برنامه یی ترتیب یافت

در این برنامه که در موزیم ملی قزاقستان از طرف انجمن Ulu Budun به معنای ملت بزرگ ترتیب یافت، فلمی در رابطه با نوشته های قدیمی تورک نمایش داده شد. اطلاعاتی نیز در رابطه با نوشته ها به شرکت کنندگان ارائه گردید.

مرورت کورمانگالیو رئیس انجمن Ulu Budun، با اشاره به اینکه روز25 نوامبر، تاریخ کشف نوشته های تورک میباشد، گفت: "نوشته های تورک از پایه های اتحاد ملت تورک میباشد. هدفمان ادغام دول تورک در راستای فرهنگ، هنر و تاریخ میباشد."

وی با آرزوی اینکه روزی، 25 نوامبر در همه جمهوریهای تورک جشن گرفته شود، افزود: "امیدواریم سال آینده یک چنین برنامه هایی، از سوی همه ملتهای تورک جشن گرفته شود."

کورمانگالیو اظهار داشت که به مناسبت تاریخ زنده شدن نوشته های تورک، در ولایات قیزیل اورده و آلماتا نیز برنامه هایی ترتیب یافته است.

دراین برنامه، تورکالوگها، دانشمندان و نمایندگانی از قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، اویغورها، تاتارها و دیگر ملل تورک نیز شرکت داشتند.اخبار مربوطه