رجب طیب اردوغان عازم مجارستان شد

اردوغان از سوی فواد اوکتای معاون رئیس جمهور تورکیه و سلیمان سویلو وزیرداخله بدرقه شد

رجب طیب اردوغان عازم مجارستان شد

اردوغان از سوی فواد اوکتای معاون رئیس جمهور تورکیه و سلیمان سویلو وزیرداخله بدرقه شد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه به منظور حضور در چهارمین نشست شورای عالی همکاری تورکیه و مجارستان عازم این کشور شد.

اردوغان پس از ترتیب نشست مطبوعاتی درمیدان هوایی اسن‌بوغای انقره، راس ساعت 10:37 دقیقه صبح امروز، تورکیه را به مقصد بوداپست پایتخت مجارستان ترک کرد.

رئیس جمهور تورکیه را در این سفر همسرش امینه اردوغان، مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه، ابراهیم قلین سخنگوی ریاست جمهوری، زهرا زمرد سلچوق وزیر کار، خانواده و تامین اجتماعی، جاهد تورحان وزیر حمل و نقل وزیربنا ها، مصطفی واراناق وزیر صنعت و تکنالوژی، رخسار پکجان وزیر تجارت، محمد نوری ارسوی وزیر فرهنگ و جهانگردی، جودت ییلماز معاون حزب عدالت و توسعه و فخرالدین آلتون رئیس ارتباطات نهاد ریاست جمهوری همراهی میکنند.اخبار مربوطه