جفری فردا به تورکیه سفر خواهد کرد

نماینده ویژه ایالات متحد آمریکا در سوریه فردا به تورکیه سفر خواهد کرد

جفری فردا به تورکیه سفر خواهد کرد

نماینده ویژه ایالات متحد آمریکا در سوریه فردا به تورکیه سفر خواهد کرد

جیمز جفری نماینده ویژه ایالات متحد آمریکا در سوریه فردا به تورکیه سفر خواهد کرد.

در نشست های دو روزه ایی که جفری درانقره واستانبول درآن شرکت خواهد کرد، وضعیت موجود در سوریه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

انتظار میرود جفری با مقامات وزارت دفاع وامورخارجه نیزمذاکراتی انجام دهد.اخبار مربوطه