جزئیات گفتگوی تیلفونی بوریس جانسون و دونالد ترامپ

این دو رهبر، به اهمیت جنگ با سازمان تروریستی داعش تاکید کردند

جزئیات گفتگوی تیلفونی بوریس جانسون و دونالد ترامپ

این دو رهبر، به اهمیت جنگ با سازمان تروریستی داعش تاکید کردند

بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوی تیلفونی انجام داد

در بیانیه منتشره از دفتر نخست وزیری انگلستان با اشاره به اینکه در این گفتگوی تیلفونی که مسائل امنیتی مورد ارزیابی قرار گرفته، خشنودی جانسون از عملیات آمریکا که منجر به کشته شدن ابوبکر البغدادی سرکرده سازمان تروریستی داعش گردید، بر زبان آورده شد

این دو رهبر، به اهمیت جنگ با سازمان تروریستی داعش تاکید کرده اند

در این بیانیه آمده است: "بوریس جانسون بی صبرانه در انتظار اجلاس رهبران ناتو در ماه آینده است. دو رهبر در زمینه همکاری برای آمادگی ناتو در برابر تهدیدات آینده به توافق رسیدند." 

بوریس جانسون همچنین از ترامپ خواست تا مالیات گمرکی برای برخی کالاها منجمله ویسکی اسکاتلند را لغو کرده و برای صادرات اتوموتیو مالیات علاوه اعمال نکنداخبار مربوطه