در صنایع دفاعی حجم تولیدات داخلی را از 20 فیصد به 70 فیصد افزایش دادیم

به عنوان گزینه یی به طیاره های جنگی F-35، طیاره های جنگی داخلی در حال آمادگی هستند

در صنایع دفاعی حجم تولیدات داخلی را از 20 فیصد به 70 فیصد افزایش دادیم

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه گفت: به عنوان گزینه یی برای طیاره های جنگی F-35 طیاره های جنگی داخلی در حال آمادگی هستند.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه تورکیه طی سخنانی در نشست حزب متبوعش در مجلس ملت کبیر تورکیه گفت:

در صنایع دفاعی حجم تولیدات داخلی را از 20 فیصد به 70 فیصد افزایش دادیم. ازنظراقتصادی نیز پیشرفت های مهمی را به انجام رساندیم و تبدیل به سیزدهمین اقتصاد بزرگ جهان شدیم.

اردوغان تاکید کرد که تورکیه سال گذشته بازیهای انجام گرفته از طریق ارز خارجی، ارزش بهره و تورم را شکست داد.

رئیس‌جمهور تورکیه با بیان اینکه به دلیل عدم فروش اف – 35 ایالات متحده آمریکا به تورکیه، آنهااین نیازخود را از روسیه تامین کردند، گفت:

آمریکایی ها طیاره یی اف – 35 را که درمورد آن به توافق رسیده بودیم، به ما تحویل ندادند، ما نیز تولید طیاره های جنگی داخلی را سرعت بخشیدیم. گزینه های مختلف را بررسی کردیم. هر چیزی میتواند یک جایگزین داشته باشد. اینها جرات رویارویی مردانه را ندارند. مجلس اینها هر روز یک چیز جدید تصویب میکند که هیچ اعتباری ندارد. لحظه به لحظه نیز نامه ای مینویسند. آیا فکر میکنید که با نشنانختن این افراد به عنوان گروه تروریستی میتوانند آنها را از این جرم تبرئه کنید؟

اردوغان دررابطه با ارسال سلاح ومهمات ازسوی آمریکا به پ.ی.د (ی.پ.گ) نیزگفت: ده‌ها هزار تریلر حامل سلاح، مهمات و سایر تجهیزات نظامی را به طور رایگان ارسال میکنند. به چه کسی ارسال میشود؟ به گروه تروریستی پ.ک.ک و حامیان آن. چه کسی ارسال میکند؟ کسانی که خود را به عنوان شریک راهبردی ما جلوه میدهند.

رئیس‌جمهورورئیس حزب عدالت و توسعه تورکیه با تاکید بر اینکه هنوز برخی تروریست‌ها در منطقه جدیدا ایجاد شده یی امن، باقی مانده‌اند و این مناطق هنوز از لوث آنها پاکسازی نشده است، گفت: ''پاسخ ما به کسانی که میکوشند تورکیه را با گروه‌های تروریستی محاصره کنند، ورود به مرکز استقرار تروریست‌ها و نابودی آنها بود. متاسفانه آمریکا با ی.پ.گ/پ.ی.د هم عملیات گزمه یی مشترک انجام میدهد، درحالی‌که قرار بود اینها عقب‌نشینی کنند. آمریکا چه توضیحی برای این گزمه در منطقه دارد؟ این موارد در توافق‌نامه‌مان قید نشده بود.''

اردوغان افزود: سرکرده گروه تروریستی فتو یک پروژه است لذا درآمریکا در ویلایی به مساحت 400 هکتار در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کند.اخبار مربوطه