ترکیه برای بازگشت مهاجرین سوریه برنامه ریزی کرده است

این مطلب را فواد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت

ترکیه برای بازگشت مهاجرین سوریه برنامه ریزی کرده است

فواد اوکتای معاون رئیس جمهور ابراز داشت که برای بازگشت نزدیک به 2 میلیون سوری به شمال این کشور و منطقه امن، برنامه ریزی کرده اند.

اوکتای در مراسم افتتاح سال جدید آموزشی در دانشگاه ییلدیز استانبول سخنرانی کرده و گفت: "پس از بازگشت 365 هزار پناهجوبه مناطقی که در نتیجه عملیات سپرفرات وشاخه زیتون، آزاد شدند، اکنون نیز نوبت به مردمی که تصمیم به بازگشت به شرق رودخانه فرات را دارند رسیده است. در این رابطه مصمم هستیم. 65 منطقه مسکونی که تل ابیض و راس العین نیز در میان آنها میباشند، از وجود تروریست ها پاکسازی شده و تحت کنترل در آمده اند. در مناطق امنی که تشکیل داده ایم، بدون تبعیض، خدمات پایه ای چون بهداشت، آموزش، راه سازی، برق و آب، ارائه داده و به برادران سوری مان کمک نمودیم."

اوکتای با تاکید بر اینکه فردا ساعت 22 به وقت ترکیه، زمان وقفه در عملیات چشمه صلح به پایان خواهد رسید، ابراز داشت: "در پایان زمان 120 ساعته، تروریستها با خلع سلاح از پناهگاه هایشان خارج شده و منطقه را ترک خواهند نمود."اخبار مربوطه