واکنش شنتوپ به اظهارات ترامپ درباره عملیات احتمالی تورکیه در شرق فرات

رئیس مجلس تورکیه اظهاراتاخیرترامپ درباره عملیات احتمالی انقره درشرق فرات رادرراستای سیاست داخلی آمریکادانست وگفت که اینگونه تهدیدات اهمیتی برای مانداردوکسی نمیتواندتورکیه را تهدیدکند

واکنش شنتوپ به اظهارات ترامپ درباره عملیات احتمالی تورکیه در شرق فرات

 

رئیس مجلس تورکیه اظهاراتاخیرترامپ درباره عملیات احتمالی انقره درشرق فرات رادرراستای سیاست داخلی آمریکادانست وگفت که اینگونه تهدیدات اهمیتی برای مانداردوکسی نمیتواندتورکیه را تهدیدکند.

مصطفی شنتوپ، رئيس مجلس ملت کبیر تورکیه طی سخنانی درحاشیه نشست مجمع عمومی مجلس در بین خبرنگاران دررابطه با اظهارات اخیردونالد ترامپ، رئیس جمهورآمریکا درباره (عملیات احتمالی تورکیه درشرق فرات) گفت: معتقدم اظهارات اخیر ترامپ درراستای سیاست داخلی آمریکا صورت گرفته، این گونه تهدیدات اهمیتی برای انقره ندارد. کسی نمی تواند تورکیه را تهدید کند.

وی افزود: اگر به تمامی اظهارات دونالد ترامپ در زمینه یی تورکیه دقت کنیم واقعا نمیتوان به درک مشخصی ازسخنان وی رسید. زیراهر توئیت وی حاوی نظرات مختلفی است. در یکی از آنها اظهارات هشدارآمیزی درباره تورکیه وجود دارد. به نظر من همه اینها در راستای سیاست داخلی آمریکا است.

شنتوپ همچنین گفت: تورکیه اهمیتی به اینگونه تهدیدات نمیدهد .آنها نیزخواهند دید. حداقل اگر به تحولات شرق فرات در سوریه نگاه کنیم خواهیم دید که تورکیه دراین زمینه یی چقدر جدی بوده و به چه نتایجی دست یافته است.

وی تصریح کرد: امیدوارم تصویب لایحه تمدید مجوز عملیات برون مرزی همراه با خیر و برکت برای کشورباشد. پیشتر نیز از این گونه لایحه ها درمجلس به تصویب رسیده بود. مجلس برای مدت معینی این جواز را میدهد. زمان انقضا آن نزدیک بود بنابراین تصمیم به تمدید آن گرفته شد. آنچه که باعث اهمیت این امرشد، تداخل آن با برخی ازتحولات روزبود.

شنتوپ افزود: قبلاً نیزعملیات برون مرزی انجام شده و همه اینها براساس مصوبات مذکورانجام شده است. به استثناء یک حزب درپارلمان، این لایحه با اکثریت آرا به تصویب رسید. این امرنیزازاین نظر که تورکیه میتواند در مسائل ملی و مهم متحد باشد از اهمیت بسیاری برخوردار است.

گفتنی است امروز مجلس تورکیه در نشست مجمع عمومی این نهاد لایحه ارائه شده از سوی دولت درباره تمدید یک ساله جواز عملیات اردوی کشور در عراق و سوریه را تصویب کرد.

بر این اساس٬ جواز اعطا شده به رئیس جمهور تورکیه در زمینه یی عملیات برون مرزی اردوی کشور در عراق و سوریه برای مدت یک سال دیگر تمدید شد.اخبار مربوطه