دهمین سالگرد "روز همکاری کشورهای تورک زبان"

تورکیه اعلام کرد، در دوره تحکیم وحدت، روز همکاری کشورهای تورک زبان را جشن می گیریم

1281111
دهمین سالگرد "روز همکاری کشورهای تورک زبان"

تورکیه اعلام کرد، در دوره تحکیم وحدت، روز همکاری کشورهای تورک زبان را جشن می گیریم

وزارت امور خارجه تورکیه اعلام کرد، قرارداد نخجوان مبنی بر تاسیس شورای همکاری کشورهای تورک زبان در سوم اکتوبر 2009 به امضا رسیده است

بنا به این قرارداد، سوم اکتوبر همه ساله از سوی کشورهای تورکیه، آذربایجان، قزاقستان و قرقیزستان به عنوان "روز همکاری کشورهای تورک زبان" جشن گرفته می شود

در بیانیه منتشره از وزارت امور خارجه تورکیه چنین آمده است: "در دهمین سالگرد روز همکاری کشورهای تورک زبان، شاهد برگزاری هفتمین نشست شورای تورک درتاریخ 15 اکتوبر با شرکت تمامی کشورهای عضو در باکو پایتخت آذربایجان هستیم و از اینرو این روز را در دوره تحکیم وحدت مان جشن می گیریم." 

در این بیانیه با جلب دقت به گامهای مهمی که در طول 10 سال گذشته در جهت نهادینه کردن شورای تورکیه برداشته شده، چنین گفته شد: "روابط بین کشورهای عضو در سایه "تورکپا"، "تورکسوی" ، "آکادمی تورک" ، "بنیاد فرهنگ و میراث تورک" ، "اتاق تجارت و صنایع مشترک شورای تورک" که در بنیه شورای همکاری کشورهای تورک زبان فعالیت و همکاری دارند، توسعه چشمگیری یافته است. شورای تورکیه با حمایت از زبان ، تاریخ و فرهنگ مشترک جمهوری های دوست و برادر تورکیه ، با هدف مشارکت گسترده در صلح ، ثبات و رونق در جغرافیای یوروآسیا پیش می رود." 

شورای تورک درتریخ سوم اکتوبر 2009 به پیشنهاد نورسلطان نظربایف رئیس جمهور موسس قراقستان تشکیل شده بوداخبار مربوطه