دیدار اردوغان با اعضای اتحادیه یهودیان ضد صهیونیزم

رئیس‌جمهورتورکیه باعده یی ازاعضای اتحادیه یهودیان ضدصهیونیزم درنیویورک دیداروگفت‌وگو کرد

دیدار اردوغان با اعضای اتحادیه یهودیان ضد صهیونیزم

رئیس‌جمهورتورکیه باعده یی ازاعضای اتحادیه یهودیان ضدصهیونیزم درنیویورک دیداروگفت‌وگو کرد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور تورکیه که به منظور شرکت درهفتاد وچهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحددرنیویورک به سر میبرد با عده یی از اعضای اتحادیه یهودیان ضدصهیونیزم دیدار وگفتگو کرد.

در این دیدار که به مدت سی دقیقه ادامه یافت، مولود چاووس اوغلو وزیرامورخارجه وعمرچلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه تورکیه نیز حضور داشتند.اخبار مربوطه