تورکیه موضع خود در جهت صلح و ثبات در مدیترانه شرقی را تغییر نخواهد داد

معاون رئیس جمهورتورکیه، ابرازداشت که تورکیه موضع خود در جهت صلح و ثبات در مدیترانه شرقی را تغییر نخواهد داد

1273268
تورکیه موضع خود در جهت صلح و ثبات در مدیترانه شرقی را تغییر نخواهد داد

معاون رئیس جمهورتورکیه، ابرازداشت که تورکیه موضع خود در جهت صلح و ثبات در مدیترانه شرقی را تغییر نخواهد داد.

فوات اوکتای معاون رئیس جمهور تورکیه در زمینه موضع تورکیه در مدیترانه ابراز داشت که، "تورکیه موضع خود در جهت صلح و ثبات در مدیترانه شرقی را تغییر نخواهد داد."

اوکتای دیروز طی سخنانش در مراسم همکاری گردشگری با جمهوری ترک قبرس شمالی که در انقره برگزار گردید، اعلام داشت در این روزها که روند قبرس باری دیگر در آجندا ها جای گرفته است، موضع تورکیه واضح است.

وی گفت: "راه حل، تساوی سیاسی پایدارو عادلانه میباشد. برای ما نه تنها نام مدل راه حل، بلکه تنظیماتی که موجب تساوی سیاسس تورکهای قبرس شده و آنها را در مکانیزمهای تصمیم گیری فعال میسازد و رفاه و امنیت انها را تضمین میکند، با اهمیت است."

اوکتای با ابراز اینکه طرف یونانی نشین به اصرار فعالیتهای هایدروکاربن خود را به طورتک طرفه ادامه میدهد، افزود: "به موضع خود در راستای صلح و ثبات در مدیترانه شرقی ادامه خواهیم داد. تورکیه تورکهای قبرس را هرگز تنها نخواهد گذاشت. برای حمایت از حقوق و منافع آنها تلاش خواهد کرد. برای رساندن تورکهای قبرس به سطح رفاهی که لایقش میباشند، به تلاشهایمان ادامه خواهیم داد. به اجرای پروژه های گسترده از این پس نیز ادامه خواهیم داد."اخبار مربوطه