ترامپ بیان میداردکه، حمله نظامی احتمالی به ایران متعادل خواهد بود

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحد آمریکا قبل از حرکت به مکسیکوسیتی در حیاط کاخ سفید به سوالات روزنامه نگاران پاسخ داد

1271000
ترامپ بیان میداردکه، حمله نظامی احتمالی به ایران متعادل خواهد بود

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحد آمریکا قبل از حرکت به مکسیکوسیتی در حیاط کاخ سفید به سوالات روزنامه نگاران پاسخ داد

ترامپ اعلام کرد: حمله نظامی آمریکا به ایران بعلت حملات ترتیب یافته به تاسیسات نفتی متعلق به شرکت نفت ملی آرامکو سعودی پاسخی متعادل خواهد بود.

ترامپ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایران پشت پرده حمله ترتیب یافته به مراکز شرکت نفتی آرامکو سعودی قرار دارد یا خیر؟ گفت در مدت زمان کوتاهی این موضوع مشخص خواهد شد. پس از قاطعیت یافتن موضوع تصمیم خواهیم گرفت که منبعد چه خواهد شد؟

رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه درمقابله به مثل با حملات ایران به تاسیسات نفتی آیا ترتیب حمله نظامی احتمالی ازسوی آمریکا برعلیه اینکشورمتوازن خواهد بود یا خیر؟ گفت بله این حمله متعادل خواهد بود و از قدرت نظامی بی رویه اجتناب خواهیم ورزید.

او افزودافزایش قیمت نفت بعلت حملات به شرکت نفت ملی آرامکو آمریکاراتحت تاثیرقرارنخواهد داد.اخبار مربوطه