نصب سانتریفیوژهای پیشرفته توسط ایران

آژانس بین المللی انرژی اتمی طس بیانیه ای اعلام کرد: بازرسان ماپس ازانجام ماموریت خودتایید کرده‌اندکه سانتریفیوژهای پیشرفته، ازجمله 30 دستگاه آی‌.آر-6 در ایران نصب شده یا در حال نصب‌شدن هستند

نصب سانتریفیوژهای پیشرفته توسط ایران

آژانس بین المللی انرژی اتمی طس بیانیه ای اعلام کرد: بازرسان ماپس ازانجام ماموریت خودتایید کرده‌اندکه سانتریفیوژهای پیشرفته، ازجمله 30 دستگاه آی‌.آر-6 در ایران نصب شده یا در حال نصب‌شدن هستند.

دراین بیانیه همچنین آمده است:

"به گفته بازرسان آژانس این سانتریفیوژها تا زمان انجام بازرسی مورخه 7 و8 سپتامبرهنوز آزمایش نشده‌ بودند. آنهادرتاسیسات "نطنز" نصب شده است. ایران در تاریخ 8 سپتامبر استفاده ازسانتریفیوژهای پیشرفته را به آژانس اطلاع داده است".

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه درباره اقدامات اینکشورجهت کاهش تعهدات اتمی‌اش اعلام کرده بود.

"به‌زودی بحث بتون ریزی نیروگاه دوم را خواهیم داشت. در حوزه تحقیق و توسعه محدودیت نداشتیم سند‌های ساخته شده نشان میدهد و مسیر خوبی را طی کردیم.

بنای ما این است که اگر آنها تعهدات خود را عملی کنند، ما هم به تعهد خود باز می‌گردیم. طرف‌های اروپایی باید بدانند زمان زیادی نمانده است.

غیراز فردووافزایش غنی‌سازی موضوع دیگری باقی نمانده است. ایران هم توانایی افزایش ظرفیت و سطح بیش از 20 فیصد را داخل کشور دارد".اخبار مربوطه