اهدای 5 ستاره به خطوط هوایی تورکیه از سوی مسافران همه یی جهان

خطوط هوایی تورکیه به صفت "خطوط هوایی بین المللی دارای پنج ستاره درسال 2020" انتخاب شد

اهدای 5 ستاره به خطوط هوایی تورکیه از سوی مسافران همه یی جهان

خطوط هوایی تورکیه به صفت "خطوط هوایی بین المللی دارای پنج ستاره درسال 2020" انتخاب شد

خطوط هوایی تورکیه، از سوی انجمن تجربیات مسافران خطوط هوایی، APEX که منحیث یکی از معتبرترین سازمانهای هوانوردی مورد اعتماد و قبول میباشد، به صفت "خطوط هوایی بین المللی پنج ستاره یی سال 2020" انتخاب شد.

متخصصان سفرهای جهانی، برای جوایز APEX-IFSA، روز 9 سپتامر در شهر لاس آنجلس ایالات متحده امریکا، گرد هم آمدند.

مسافران 600 خطوط هوایی سرتاسرجهان درارزیابی مذکور، طی دوره جولای 2018 الی جون 2019، ستارگان سال 2020 را انتخاب کردند.

راحتی چوکیهای شرکتهای خطوط هوایی، سرویس داخل کابین، خورد و خوراک، تفریحات و اینترنت Wi-Fi، مواردی است که دراین ارزیابی مورد توجه بود. در نتیجه این ارزیابهای، خطوط هوایی تورکیه، با اوسط 5 ستاره برای سومین بار پی در پی، موفق به دریافت جایزه شد.اخبار مربوطه