42 شرکت از تورکیه در نمایشگاه بین المللی دفاع و امنیت در لندن حضور مییابند

این نمایشگاه روزهای 10 ام الی 13ام ماه سپتامبرباشرکت صنایع دفاع ـ امنیتی ونمایندگان رسمی وارشد کشورهای مختلف جهان برگزار خواهد شد

42 شرکت از تورکیه در نمایشگاه بین المللی دفاع و امنیت در لندن حضور مییابند

 

این نمایشگاه روزهای 10 ام الی 13ام ماه سپتامبرباشرکت صنایع دفاع ـ امنیتی ونمایندگان رسمی وارشد کشورهای مختلف جهان برگزار خواهد شد

42 شرکت از تورکیه با پیشگامی ریاست صنایع دفاعی ریاست جمهوری در نمایشگاه بین المللی دفاع و امنیت DSEI یکی ازمعروفترین نمایشگاههای صنایع دفاعی درلندن پایتخت انگلستان شرکت خواهد کرد.

این نمایشگاه روزهای 10 ام الی 13ام ماه سپتامبر با شرکت صنایع دفاع ـ امنیتی و نمایندگان رسمی و ارشد کشورهای مختلف جهان برگزار خواهد شد.

انتظار میرود از این نمایشگاه که درهردوسال یکباربرگزارگرددو بیشتراز50کشوربیش از 1600 شرکت بین المللی و 35 هزارتن دیدن کند.

هیئت تورکیه به ریاست اسماعیل دمیردراین نمایشگاه با هیئت های کشورهای خارجی نیزدیدارهای رسمی بعمل خواهد آورد.

درنمایشگاه" DSEI "2019 ، محصولات وخدمات صنایع دفاعی که از سوی شرکت های معروف جهان درکشورهای خاورمیانه ، افریقا، آسیا وآمریکای جنوبی تولیدمیشود، معرفی شده وبفروش خواهد رسید.

در نمایشگاه مذکور همچنین سکوهای وسایط زرهی ساخته شده از سوی شرکت های صنایع دفاع تورکیه، وسایط هوایی وزمینی سرنشین داروبدون سرنشین، سیستم های تسلیحاتی، سیستم های الکترونیکی، مهمات نظامی ، سیمولاتورها ، منسوجات نظامی و تولیدات حمایت لويستیکی معرفی خواهند شد.اخبار مربوطه