تاکید اردوغان به حمایت از حقوق جمهوری تورک قبرس شمالی

رئیس جمهور تورکیه تاکید کرد که به حمایت قاطعانه از حق ومنافع ترک‌های قبرس در جزیره و منطقه ادامه خواهند داد

تاکید اردوغان به حمایت از حقوق جمهوری تورک قبرس شمالی

رئیس جمهور تورکیه تاکید کرد که به حمایت قاطعانه از حق ومنافع ترک‌های قبرس در جزیره و منطقه ادامه خواهند داد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ارسین تاتار، نخست وزیر جمهوری تورک قبرس شمالی در انقره اظهار داشت: همانگونه که از حقوق خود دفاع می کنیم، از حق و منافع تورک‌های قبرس در جزیره و منطقه نیز دفاع خواهیم کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: ما به حمایت خود از منافع و امنیت جمهوری تورک قبرس شمالی ادامه خواهیم داد. مشکلاتی که از گذشته بوده و تا کنون ادامه داشته است تماما از برخورد ناسازگار روم ها نشات می گیرد.

اردوغان تاکید کرد: اگر روم ها صادقانه قصد سازش داشته باشند میتوان به راه حل دست یافت. تا فرارسیدن آن روز به همراه جمهوری تورک قبرس شمالی با گام هایی راسخ به مسیر خود در راه احقاق حقوق ادامه خواهیم داد.

رئیس جمهور تورکیه در ادامه اذعان داشت: واقعا جای تاسف دارد اتحادیه اروپا در کنار طرف بخش روم نشین ایستاده است که به هیچ یک از وعده و تعهدات خود به سازمان ملل و جامعه جهانی برای حل مشکل جزیره پایبند نبوده است. اتحادیه اروپا با اقداماتی که علیه کشور ما و جمهوری تورک قبرس شمالی به دلیل اکتشافات هایدروکاربن در مدیترانه شرقی اتخاذ کرده است برای ما ضرری ندارد بلکه برای خود آنها آسیب وارد خواهد کرد. ما به فعالیت های اکتشاف خود در مدیترانه شرقی قاطعانه ادامه خواهیم داد.اخبار مربوطه