تکذیب شایعات مندرجه در شبکه های اجتماعی از سوی سفارت آمریکا در انقره

سفارت ایالات متحد آمریکا در انقره ادعاهای مندرجه در شبکه های اجتماعی مبنی بر پخش وضعیت اضطراری برای شهروندان خود را تکذیب کرد

تکذیب شایعات مندرجه در شبکه های اجتماعی از سوی سفارت آمریکا در انقره

سفارت ایالات متحد آمریکا در انقره ادعاهای مندرجه در شبکه های اجتماعی مبنی بر پخش وضعیت اضطراری برای شهروندان خود را تکذیب کرد

در پیامی که سفارت آمریکا از حساب خود در شبکه های اجتماعی انتشار داد اعلام کرد: شایعاتی که در شبکه های اجتماعی در مورد اعلام وضعیت اضطراری برای شهروندان آمریکایی مقیم تورکیه پخش شده ، بدور از واقعیت است.

در این پیام چنین گفته شد: تمامی هشدارها و پیام های مربوط به شهروندان آمریکایی به اطلاع افکار عمومی رسانده شده و از ماه مارچ بدین طرف هیچگونه پیام هشدار آمیزی انتشار نیافته است .اخبار مربوطه