هشدار ایران به اسرائیل

وزیر دفاع ایران احتمال الحاق اسرائیل به ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا برای امنیت کشتی‌رانی در خلیج را تحریک کننده دانست

هشدار ایران به اسرائیل

وزیر دفاع ایران احتمال الحاق اسرائیل به ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا برای امنیت کشتی‌رانی در خلیج را تحریک کننده دانست

امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران در مکالمه تیلفونی با همتاهای قطری و عمانی خود احتمال الحاق اسرائیل به ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا برای امنیت کشتی‌رانی در خلیج را تحریک کننده دانسته و گفت که تحقق چنین امر فاجعه‌ای را به همراه خواهد داشت.

براساس بیانیه منتشر شده از سوی وزارت دفاع ایران، وی در این گفتگوی تیلفونی پیرامون اخبار مبنی بر تمایل مقامات تل ابیب برای پیوستن به ائتلاف نظامی آمریکا اظهار داشت: چنین اقدام احتمالی بسیار تحریک کننده بوده و برای منطقه می تواند عواقب فاجعه‌باری به دنبال بیاورد.

حاتمی همچنین آمریکا را مایه نا‌امنی در منطقه قلمداد کرده و افزود: معتقدیم منطقه نباید جولانگاه حضور بیگانگان شود؛ ائتلاف نظامی که آمریکا به بهانه تامین امنیت کشتی‌رانی آن را دنبال می کند، باعث افزایش بیشتر ناامنی خواهد شد.

گفتنی است اسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل روز گذشته اعلام کرد که تل ابیب بخشی از ائتلاف به رهبری آمریکا در برابر تهدیدهای ایران در تامین امنیت کشتی‌ رانی در خلیج خواهد بود.اخبار مربوطه